Rok 1800

Novinky Anno 1800, dátum vydania, príručky, systémové požiadavky a ďalšie